pleme Serreti

04.12.2016 - 04:59

Pri pripravi razstave je z izdelavo rekonstrukcij prazgodovinskega tkanja sodeloval tudi Zavod Skrita Energija so. p. v navezi z Bojano Ažman.

26.11.2016 - 03:56
V soboto, 3. decembra 2016 ob 11. uri bo v arheološkem razstavišču na Muzejskem trgu 2 na Ptuju otvoritev razstave GOSPODARJI PREHODOV.
25.10.2016 - 15:45

Človekovo telo je sestavljeno iz treh čas, po izročilu Keltov. Pomembno je to, da morajo biti vse tri čaše enakomerno polne. K temu moramo težiti.

Čaša - posoda Toplota in strast  Poklicanost in Dar   Znanje in veščina

Lokacija    Popek   Srce   Glava  

Zdravje     Fizično   Psihično   Duhovno

>>              Instinkt   Intuicija   Intelekt