Bioresonanca

11.11.2016 - 04:21

Bioresonanca je učinkovit terapevtski pristop, ki v veliko primerih izboljšuje zdravstveno stanje, ko druge metode konvencionalne medicine in zdravila ne dajejo pričakovanih rezultatov.

Cilj bioresonančne terapije je ponovna vzpostavitev sposobnosti telesa, da upravlja lastne procese in si je organizem sposoben sam pomagati. Ta metoda pospešuje celostno samozdravljenje organizma.

05.11.2016 - 04:27

Kar dojemamo kot fizični materialni svet, tega na splošno ni, poleg tega je obstoj fizičnega sveta daleč od resnice. Številni dobitniki Nobelove nagrade za fiziko nam to vedno znova potrjujejo.

Med njimi je Niels Bohr, danski fizik, ki je pomembno prispeval k razumevanju atomske strukture in kvantne teorije.

25.10.2016 - 16:15

Vsako telo ima zdrava, fiziološka nihanja, kot tudi patološka, bolezenska nihanja, ki jih povzročajo razne obremenitve. Ljudje, živali, rastline in okolje smo vse bolj obremenjeni z: okoljskimi toksini, kemičnimi dodatki v hrani, zdravili, infekcijami vseh vrst, sevanji in elektrosmogom, poškodbami, stresom in številnimi drugimi za zdravje škodljivimi dejavniki.

23.10.2016 - 15:07

Terapije se izvajajo na sledečih lokacijah po predhodnem dogovoru:

23.10.2016 - 14:13

" Matter is latent force, and force free matter " The mystic school.

At no stage do I even remotely hint that the following terms are identical. The purpose of the list is to show the many names given to unexplainable forces...

Akasa. Hindus.

Animal magnetism. Mesmer.

Arealoha. Francis Nixon.

17.10.2016 - 14:04
    • ne postavljamo diagnoz, ker je to naloga uradne medicine...
    • ne delamo čudežev in jih tudi ne obljubljamo, smo pa dober podpornik pri izboljšanju zdravja…